График за втори час на класа, през II срок на учебната 2022/2023 година

# # #
# # #