Двадесети Софийски математически турнир

# # #
  • comments off

Двадесети Софийски математически турнир

Уважаеми родители,

На 11 ноември 2018 г. (неделя) ще се проведе Двадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути

(от 11:00 ч. до 11:40 ч.), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 ч. до 12:30 ч.).

Резултатите на участниците се обявяват от училищата –  домакини в срок до 16.11.2018 г.

Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 03.12.2018 г.

Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Таксата за правоучастие от 8 (осем) лева се предава на класните ръководители – за учениците от І до ІV клас, и на учителите по математика – за учениците от V до VІІ клас.

                                        Ръководството на 143 ОУ „Г. Бенковски“

  • Сподели

# # #