ДОКУМЕНТАЦИЯ

# # #
  • comments off

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА РСМР НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА

1-ВИ ЕТАЖ И ПОДМЯНА НА ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ

В 143 ОУ “Г. БЕНКОВСКИ” – изтегли >>>

  • Сподели

# # #