„ Да открием познанието – да създадем красота”

# # #
  • comments off

„ Да открием познанието – да създадем красота”

В нашето училище започна усилена работа по реализиране на  проекта „ Да открием познанието – да създадем красота”, финансиран от Европейския социален фонд. В занятията, които ще се провеждат в рамките на учебната 2009 – 2010 година, участват 310 ученици, разпределени в шест клуба с шестнадесет секции.

 Клуб „Млад журналист”
    Клубът има две секции с деца от четвърти до седми клас.Секцията „Редакционна колегия на училищен вестник”, която включва имитиране на журналистическа професия, добиване на знания за създаване на публицистични текстове и издаване на училищен вестник, се състои от 30 ученици с ръководител  г-жа К. Кенарова. В секцията „Компютърно и графично оформление на вестник” членуват 15 ученици, ръководени от г-жа Св. Еленкова.

Вижте снимките в галерията>>

Клуб „Приказен свят”
          Клубът под ръководството на г-жа Янчева и г-жа Милева ще развива художествено-естетическото възпитание на 30 ученици от първи до четвърти клас, ще стимулира и мотивира  най-малките ученици за работа с литературен текст и четене на художествена литература. Децата ще се запознават и ще използват различните видове изкуства – театър, музика, танц, изобразително изкуство.{GALLERY[19]}

Вижте снимките в галерията>>

Клуб „Български традиции”
    Клубът се състои от две секции и обхваща 60 ученици. Първата – „Аз съм българче” с ръководители    г-жа Т. Колева и г-жа Г. Чобанова ще гради патриотично, национално и гражданско самосъзнание сред подрастващите. Втората секция, наречена „Традиции и обичаи”  с ръководители г-жа Савова и г-жа Кънева ще запознава учениците в богатството на  традициите и ценностите на българите.

Вижте снимки от клуба>>

Клуб „Зная и мога”
Клубът „Зная и мога” има четири секции с общо 80 ученици от втори до седми клас.В двете секции, „Математически дарования”, ръководени от г-жа Л.Монова и г-н М.Кокаланов ще се обучават 30 ученици от пети до седми клас  в решаване на  нестандартни задачи за участие в регионални и национални състезания и олимпиади.
Секция „Екология” включва 15 деца, които под ръководството на г-жа В. Георгиева ще се запознаят със съвременните  екологични  проблеми и с помощта на информационните и комуникационни технологии ще ги представят пред своите съученици. Третата секция – „Градинарство” е с ръководител г-жа П. Йорданова. Тук 35 деца ще се запознаят с изконните дейности на човека, свързани със земята и растенията, създавайки красота и уют .

Вижте снимките в галерията>>

Клуб „Спорт и танци”
          В този клуб 60 ученици от  първи до пети клас заедно със своите ръководители г-жа Ставрева и г-жа Благоева – в двете секции ”Мажоретен ансамбъл” – ще работят в посока изграждане на положително отношение към спорта, развитие на хармонично тяло и ще положат началото на  въвеждането на ритуализацията в училищния живот.

Вижте снимките в галерията>>

Клуб „Приложни изкуства”
    Този клуб се състои от две секции  с ученици от трети до седми клас. Едната –„Изкуството и аз” – с ръководител г-жа М. Станкова – ще помага на 16 деца да изградят естетически усет към красивото и с различни материали да усвоят разнообразни техники. Втората секция – „Приятели на традиционното българско вземо и на гоблена” с 20 участници, ръководена от г-жа Св. Еленкова, ще запознава учениците с националното ни богатство в тази област и изгражда умения за изработката на гоблените от най-ранна детска възраст.

Вижте снимките в галерията>>

Екскурзии по проекта

По проекта бяха проведени екскурзии до Боровец, Копривщица, Пазарджик, Архитектурно-етнографски комплекс “Етър” – Габрово и до много други исторически забележителности.

  • Сподели

# # #