БЛАГОДАРСТВЕНО ОБРЪЩЕНИЕ

# # #
  • comments off

БЛАГОДАРСТВЕНО ОБРЪЩЕНИЕ

 УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

В дните преди Рождество Христово в 143 ОУ витаеше духът на добротворството и красотата. С много желание и старание нашите ученици, ръководени от г-н Неделчев, изработиха коледни картички, сурвачки и сувенири. Тези прекрасни изделия бяха представени на тридневен благотворителен коледен базар – от 17.12. до 19.12.14г. –  във фоайето на училището.

В организирането, подготовката и самата продажба активно участие взеха и родители на наши ученици.

Парите се събираха в две урни: І – ,,За ученици от 143 ОУ ,,Георги Бенковски” в неравностойно социално положение” и ІІ – ,,За въвеждане на иновационни методи в учебно-възпитателната дейност на 143 ОУ ,,Георги Бенковски”.

На 19.12.14 г. вечерта двете урни бяха отворени и парите преброени от комисия в състав: Иванка Ценкова – помощник-директор поУД, Вероника Георгиева – главен учител, Венцислав Танев – възпитател, Мая Аврамова – председател на УН, Силвия Вутова и Стоян Стоянов – родители. В първата урна бяха събрани 385,70 лв. и 3 долара, а във втората – 1366,22 лв.

             С парите от втората урна бе закупен информационен дисплей, на който ежедневно ще се излъчва многообразен информационен поток. Той ще включва:

 – образователни програми, подготвени от учители по съответните предмети;

 – новини от живота на училището;

 – презентация на ученическо творчество;

 – отбелязване на празници, запознаване с  традиции и др.

 – съвети от училищния психолог;

            Целта ни е Вашите деца да получават качествено образование в по-уютна среда, адекватна на нашата съвременност. Вярваме, че заедно с Вас можем да сме част от изграждането на нашите ученици като пълноценни личности. 

Колективът на 143 ОУ изказва благодарност на всички, които се включиха в благородната кауза.

Дълбока признателност за Вашата щедрост, за  великодушната подкрепа, за

                                           ЧУДОТО  НА  ЧОВЕШКАТА  ДОБРОТА!

                                                                                                            ОТ  РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #