"Знам и мога" 2019 г.

 

 
Димитър Александров Малинов от IV а клас с класен ръководител - г-жа Валя Боянова е победителят на общинския кръг на 
олимпиадата "Знам и мога". Ученикът получи 50 т. при максимален брой точки 50.