„Знам и мога“ 2018 г.

 

       143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- ГР. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. ”ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

 

ОБЩ ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на

национална олимпиада „Знам и мога“, проведен на 20.01.2018 г.

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

1.     

IV

Петя   Станиславова Станчева

44

 

2.

IV

Вяра   Венциславова   Василева

42,5

 

3.    

IV

Цветана   Йорданова   Лачева

42,5

 

4.      

IV

Йоана   Георгиева   Димитрова

41,5

 

5.     

IV

Радослав   Константинов   Димитров

41

 

6.   

IV

Никол   Антонова   Златанова

39

 

7.

IV

Боян   Николов   Тренчев

39

 

8.   

IV

Ева   Валентинова   Матева

38,5

 

9. 

IV

Теодор   Любомиров   Каранешев

38

 

10.

IV

Калоян   Валентинов   Пеев

38

 

11.

IV

Сияна   Светлозарова   Димитрова

37,5

 

12.

IV

Мартин   Валентинов   Асенов

37,5

 

13.

IV

Димитър   Даниелов   Димитров

35,5

 

14.

IV

Виктория   Христова   Петрова

35

 

15.

IV

Георги   Стоилов   Колевски

33,5

 

16.

IV

Никол   Емануил   Дикова

33,5

 

17. 

IV

Сандрина   Светлинова   Стаменова

33,5

 

18.

IV

Андон   Николаев   Николов

33,5

 

19. 

IV

Нестор   Цветанов   Цветанов

33

 

20. 

IV

Симона   Костадинова   Влахова

32

 

21. 

IV

Емил   Миленов   Миразчийски

31

 

22.

IV

Калоян   Боянов   Маджаров

30

 

23.

IV

Кристина   Асенова   Методиева

29,5

 

24.

IV

Габриела   Ивайлова   Аспарухова

29

 

25.

IV

Йоан   Иванов   Торторчев

28,5

 

26. 

IV

Ирина   Иванова   Мечкарска

28

 

27.

IV

Мария   Василева   Драганова

28

 

28.

IV

Николай   Владимиров   Йорданов

28

 

29.

IV

Надежда   Георгиева   Рукова

28

 

30.

IV

Стефани   Георгиева   Куклева

27,5

 

31.

IV

Рая   Иванова   Иванова

27,5

 

32.

IV

Огнян   Дилянов   Владимиров

27

 

33.

IV

Йоана   Ивайлова   Георгиева

27

 

34.

IV

Даниел   Николов   Манчев

27

 

35. 

IV

Георги   Анатолиев   Любенов

26,5

 

36.  

IV

Божидар   Николаев   Николов

26,5

 

37.

IV

Цветослава   Марианова   Иванова

26

 

38. 

IV

Гергана   Георгиева   Любенова

25

 

39. 

IV

Яни   Бойков   Йорданов

24,5

 

40.

IV

Мартин   Бисеров   Иванов

24,5

 

41.

IV

Ралица   Иванова   Евтимова

24

 

42.

IV

Калоян   Иванов   Кабаков

23

 

43.

IV

Михаил   Станимиров   Типов

22,5

 

44.

IV

Габриела   Пламенова   Пенева

22,5

 

45.

IV

Данислав   Недялков   Петров

22

 

46.

IV

Цвети   Кирилова   Колева

21,5

 

47. 

IV

Стефан   Мирославов   Кленовски

16,5

 

48.

IV

Стефан   Добромиров   Георгиев

15

 

 

 

 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- ГР.СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. ”ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати на класираните ученици за областен кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“, проведен на 20.01.2018 г.

 

№ по ред

 

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 

 

 

 

  1.

IV

Петя   Станиславова Станчева

44

 2.

IV

Вяра   Венциславова   Василева

42,5

 

3. 

IV

Цветана   Йорданова   Лачева

42,5

 

4. 

IV

Йоана   Георгиева   Димитрова

41,5

 

5. 

IV

Радослав   Константинов   Димитров

41

 

6. 

IV

Никол   Антонова   Златанова

39

 

7. 

IV

Боян   Николов   Тренчев

39

 

8. 

IV

Ева   Валентинова   Матева

38,5

 

9. 

IV

Теодор   Любомиров   Каранешев

38

 

10. 

IV

Калоян   Валентинов   Пеев

38

 

11. 

IV

Сияна   Светлозарова   Димитрова

37,5

 

12. 

IV

Мартин   Валентинов   Асенов

37,5