Знам и мога 2014/2015

 

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

ПРОТОКОЛ - 1

учебна 2014/2015 година

Дата: 10 януари 2015 година 

Протокол за явилите се участници от  ІV клас  в общински кръг и техните резултати

име

презиме

  фамилия

Училище

клас

 

I  оценител

II оценител

 брой

точки

1

Александър

Александров

Захаринов

143 ОУ

39,1

39,1

39,1

2

Кристиян

Красимиров

Соколов

143 ОУ

38,8

38,8

38,8

3

Добрин

Пламенов

Петров

143 ОУ

37,6

37,6

37,6

4

Петя

Христова

Николова

143 ОУ

37,5

37,5

37,5

5

Калина

Руменова

Алексиева

143 ОУ

34,1

34,1

34,1

6

Валентин

Христов

Георгиев

143 ОУ

32,6

32,6

32,6

7

Вилиана

Данаилова

Сърбакова

143 ОУ

32,5

32,5

32,5

8

Йоан

Петров

Петков

143 ОУ

32,5

32,5

32,5

9

Дарина

Деянова

Дилова

143 ОУ

31,8

31,8

31,8

10

Никол

Николаева

Караиванова

143 ОУ

30,4

30,4

30,4

11

Ралица

Николаева

Радоицова

143 ОУ

30,3

30,3

30,3

12

Веселин

Тодоров

Грозев

143 ОУ

30,0

30,0

30,0

13

Карина

Николаева

Николова

143 ОУ

28,5

28,5

28,5

14

Богомила

Николаева

Райкова

143 ОУ

28,0

28,0

28,0

15

Александра

Александрова

Спасова

143 ОУ

27,0

27,0

27,0

16

Виктор

Димитров

Димитров

143 ОУ

27,0

27,0

27,0

17

Бранимир

Николаев

Цветков

143 ОУ

27,0

27,0

27,0

18

Ина

Димитрова

Петрова

143 ОУ

26,8

26,8

26,8

19

Мартин

Венелинов

Кирилов

143 ОУ

26,6

26,6

26,6

20

Деан

Руменов

Иванов

143 ОУ

26,4

26,4

26,4

21

Христина

Николаева

Иванова

143 ОУ

26,0

26,0

26,0

22

Никола

Иванов

Борисов

143 ОУ

26,0

26,0

26,0

23

Анелия

Николаева

Александрова

143 ОУ

24,6

24,6

24,6

24

Михаил

Петров

Карабашки

143 ОУ

24,5

24,5

24,5

25

Михаил

Емилов

Стефанов

143 ОУ

24,5

24,5

24,5

26

Вяра

Стоянова

Андонова

143 ОУ

24,1

24,1

24,1

27

Станислав

Николаев

Станчев

143 ОУ

23,6

23,6

23,6

28

Ивана

Анатолиева

Петрова

143 ОУ

23,6

23,6

23,6

29

Дениз

Гюрай

Шефък

143 ОУ

23,5

23,5

23,5

30

Александрина

Андрееева

Котева

143 ОУ

22,5

22,5

22,5

31

Божидара

Николаева

Иванова

143 ОУ

21,0

21,0

21,0

32

Мария

Стефанова

Костова

143 ОУ

21,0

21,0

21,0

33

Калина

Радославова

Аврамова

143 ОУ

20,5

20,5

20,5

34

Невена

Лъчезарова

Оракова

143 ОУ

20,5

20,5

20,5

35

Мариса

Светославова

Александрова

143 ОУ

20,0

20,0

20,0

36

Радина

Стоянова

Великова

143 ОУ

19,5

19,5

19,5

37

Камелия

Данаилова

Петрова

143 ОУ

17,5

17,5

17,5

38

Славка

Емилова

Дерилова

143 ОУ

17,5

17,5

17,5

39

Михаела

Василева

Георгиева

143 ОУ

17,0

17,0

17,0

40

Пламен

Лъчезаров

Борисов

143 ОУ

17,0

17,0

17,0

41

Цветелина

Руменова

Алексиева

143 ОУ

12,6

12,6

12,6

42

Борис

Борисов

Йорданов

143 ОУ

12,0

12,0

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

ПРОТОКОЛ - 1

учебна 2014/2015 година

Дата: 10 януари 2015 година 

Протокол за класираните за областен кръг ученици от  ІV клас и техните резултати

име

презиме

  фамилия

Училище

клас

 

I  оценител

II оценител

 брой

точки

1

Александър

Александров

Захаринов

143 ОУ

39,1

39,1

39,1

2

Кристиян

Красимиров

Соколов

143 ОУ

38,8

38,8

38,8

3

Добрин

Пламенов

Петров

143 ОУ

37,6

37,6

37,6

4

Петя

Христова

Николова

143 ОУ

37,5

37,5

37,5