СЪОБЩЕНИЕ

         Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Очакваме Ви в дните от 07.06.2021 г. (понеделник) до 11.06.2021 г. (петък) от 9.00 ч. до 17.00 ч. в блок 11 (занималнята на ІV клас) срещу 143. ОУ „Георги Бенковски“, за да запишете Вашето дете.

Моля да носите следните документи:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група.

2. Копие от удостоверението за раждане на детето.

3. Копие от документите по допълнителните критерии, които не се удостоверяват служебно.

                  ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 143. ОУ