Закриване на учебната година

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Тържественото закриване на учебната 2021/2022 г. за учениците от ПЕТИ  и  ШЕСТИ  клас
ще се проведе на 15.06.2022 г. от 9.30 ч.
 
ОТ РЪКОВОДСТВОТО