"За Вас, седмокласници"

 

      

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици, както и тези, които не са кандидатствали до момента,  съществува възможност за участие в трети етап на класиране.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап, които ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град на 23.07.2020 г. до края на деня. Заявлението може да се подаде електронно (по всяко време в посочения период) или в училище-гнездо (в петък и понеделник от 08,00 до 18,00 ч.).

 

Екипът на 143 ОУ. „Георги Бенковски“ има удоволствието да Ви покани на 24.07.2020 г. (петък) и 27.07.2020 г. (понеделник) в училището, за да можем заедно да направим първата крачка към избора Ви на училище.

За целта сме създали за Вас кът за електронно подаване на заявления, който ще работи на посочените дати от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Важно е да носите служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО и медицинско свидетелство (при кандидатстване в професионалните гимназии).

Ученик, записан на първи или втори етап на класиране, може да си изтегли документите и да подаде заявление за участие в трети етап. Това може да стане единствено в училище-гнездо, където да се покаже оригиналът на свидетелството за завършено основно образование, което гарантира, че ученикът е изтеглил своите документи. Ученикът губи мястото си в класирането до момента. Освободените места в тези случаи се обявяват за свободни за четвърти етап на класиране.

 

След обявяване на резултатите от третия етап на класиране на 29.07.2020 г. следва записване на класираните ученици на 30.07.2020 г.

 

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 03.08.2020 г.

 

Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2020 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО                       

 

 

 

"За Вас, седмокласници"

 

График на дейностите - VII клас

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС 

 

Статистика на успеваемостта по полове и изпити

 

СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки