Победителите от областния кръг на олимпиадата по астрономия

 

За пореден път ученици от 143. ОУ „Г. Бенковски“ се представиха отлично на областния кръг на олимпиадата по астрономия в първа състезателна група (V-VI клас).

 За достойното си участие, Националната комисия удостои Деница Чизмарова, Тодор Иванов, Любомир Павлов, Михаил Христов,  Димитър Малинов, Михаил Балабанов, Иван Джиголов и Самуил Тодоров с грамоти.

Поздравления за отличното представяне на младите астрономи!Пожелаваме им нови бъдещи успехи! 

 

                                        ОТ РЪКОВОДСТВОТО