Предстоящи олимпиади

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

              1.  Общинският кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за учениците от  VІІ клас ще се проведе на 08.01.2022 г. /събота/ от 09:00 часа.

Учениците да си носят химикалка, молив, чертожни инструменти и калкулатор.

Продължителността  на олимпиадата е 4 астрономически часа.

Участниците трябва да се явят в 143. ОУ в 08:45 часа.

 

             2.  Общинският кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за учениците от  V, VI и VІІ клас

ще се проведе на 08.01.2022 г. /събота/ от 14:00 часа.

Продължителността  на олимпиадата е 2 астрономически часа.

Участниците трябва да се явят в 143. ОУ в 13:40 часа.

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО