Родителска среща за VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 НА 17.05. 2022 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА СЕДМИ КЛАС.  

СРЕЩАТА ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТИГНАТОТО НИВО НА ОВЛАДЕНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА.

 

                                                 ОТ РЪКОВОДСТВОТО