Съобщение

 

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 

Запознаването с писмените работи по български език и литература и по математика от НВО – VII клас ще се състои, както следва:

български език и литература – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

математика  – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

 

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Ученикът и неговите родители се запознават с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи.

Ученикът да носи документ за самоличност.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО