Второ класиране

 

 

Уважаеми родители,

На 11.06.2018 г. в 17:00 ч. в присъствието на:

  1.  Александър Ангелов – член на Обществения съвет към 143. ОУ
  2.  Иванка Ценкова – заместник-директор на 143. ОУ
  3.  Йонка Нешева – главен учител в 143. ОУ,

госпожа Емилия Христова – технически секретар в 143. ОУ, приложи процедурата по т.8.13 от допълнителните критерии на Системата за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. приета от СО и изтегли  следните входящи номера:

  1. Вх.№ ПУУП – 1220/08.06.2018 г.
  2. Вх.№ ПУУП – 1215/08.06.2018 г.
  3. Вх.№ ПУУП – 1221/08.06.2018 г.

Записването на учениците, приети на второ класиране ще се извърши на 12.06.2018 г. и 13.06.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

 

                                     от Ръководството