Връчване на СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ на учениците от VII клас ще бъде връчено на 02.07.2021 година /петък/ в двора на 143.ОУ „Георги Бенковски“, както следва:

 

-          VII А – 10.00 ч.

-          VII Б – 10.30 ч.

-          VII В – 11.00 ч.

-          VII Г – 11.30 ч.

  

               ОТ РЪКОВОДСТВОТО