Връчване на свидетелства

 

На 01.07.20 г. бяха връчени свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 
седми клас от 143 ОУ.