Видеоуроци

 

Уважаеми родители,

 

 

     Издателска група „Просвета“ предлага безплатни видеоуроци, заснети в рамките на инициативата „Учим онл@йн с учител“. За учениците от I клас до VII клас уроците може да бъдат гледани на htt://www.prosveta.bg/uchim

За учениците от I клас до  X клас е осигурен безплатен достъп да електронните учебници на „Просвета“, които освен пълното учебно съдържание предлагат и огромни възможности за самостоятелна подготовка чрез видеофилми, аудиозаписи, интерактивни упражнения и тестове, които се намират на htt://www.e-prosveta.bg

 

От ръководството