ВЕРНИ НА СВОЯТА МИСИЯ ПОЧТИ ЦЯЛ ВЕК

143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

 

143 основно училище „Георги Бенковски” има почти вековна история. През 2010 година то чества 90 години като Софийско народно първоначално училище „Георги Бенковски”. Възникнало през 1920 г., училище „Георги Бенковски” поема дълъг и успешен път на развитие, преодолявайки много изпитания, свързани главно с помещаването на своите ученици. През 1950 г. училището става основно. Поради увеличения брой ученици и ограничения сграден капацитет през 1956 г. то отново е обявено за начално. До 1963 г. сградата на 143 училище е била на ул. „Черковна” - зад Военното окръжие. През 1965 г. е завършен строежът на новата сграда на ул. „Тодорини кукли” № 9. На 1.09.1966 г. със специално решение на СГНС 95 училище, приело името “Георги Бенковски“, било обявено като филиал на 143 основно училище. На 7.01.1967 г. с писмо но МНП се възстановява патронът на 143 училище, а 95 училище по-късно се обособява като самостоятелно с друго име. Така ОУ „Георги Бенковски” е просъществувало през десетилетията, сменяйки типа си, сградите си, номера си, но е останало вярно на своя патрон. Учейки се от собствената история, следвайки своята мисия, училището не престава да търси форми за утвърждаване на своя просперитет и авторитет.

143 ОУ е между първите основни училища, в които се въвежда усилено изучаване на информационни технологии и математика. През годините е завоювало неоспоримо първенство в район „Подуяне” по брой на класирани ученици на олимпиади и състезания, на национални конкурси и изпити за кандидатстване след завършен клас. С резултати на областен кръг на олимпиадите по химия, физика, биология и математика много ученици са приети в НПМГ без конкурсен изпит. През последните пет години 143 ОУ „ Георги Бенковски” се утвърждава като едно от най-желаните от родителите на първокласници училища в София за записване на ученици в първи клас.

В училището се съхраняват националните ни традиции и обичаи. Съпровождащите ги ритуали се осъществяват с активното участие на учениците и на техните родители. То предлага многообразие от извънкласни форми за развитие на индивидуалните способности на учениците.

 

143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ПРЕДЛАГА:

 •           Занимания за възпитаване в култура на поведение;
 •           групи за овладяване на четивната техника и за развиване на комуникативните умения;
 •            литературно четене (във всички класове);
 •            интерактивни часове;
 •      неограничен интернет достъп;
 •           компютърни кабинети, които се обновяват ежегодно;
 •           мултимедиен презентационен кабинет;
 •           иновативни уроци с програмата Envision, Jumpido, Jump Math, ползване на 3 D – принтер;
 •           занимания по интереси – в І, ІІ, ІІІ и ІV кл., в групите за целодневно обучение;
 •           часове в начален етап със специалисти от по-горна образователна степен;
 •           специализирани часове по писане на есе още от V клaс;
 •           безплатни консултации и пробни изпити по български език и литература и по математика за кандидатстване след VІІ клас;
 •           консултации по всички учебни дисциплини /за ученици с текущ успех под 4.50 – задължително/ по предварително обявен график;
 •           срочни и годишни дидактически тестове;
 •           текущи писмени изпитвания всеки месец;
 •           резюмета по всички учебни дисциплини за подпомагане на подготовката за срочните тестове;
 •           система за поощрения в учебната работа;
 •           специализирана подготовка за кандидатстване след VІІ клас;
 •           вокална група – начален курс; мажоретен ансамбъл;
 •           извънкласни дейности – футбол, карате, шах, зумба, хандбал, народни и спортни танци;
 •           тематични екскурзии, изнесени обучения по различни учебни предмети;
 •           богат библиотечен фонд;
 •           ученически стол с готвени ястия;
 •           бюфет;
 •           медицински персонал - целодневно;
 •           детски училищен психолог - целодневно;
 •           ресурсен учител - целодневно;
 •           24 - часова охрана, видеонаблюдение;
 •           застраховки на учениците;
 •           социална политика /месец юни/ - безплатно лятно училище за учениците от първи клас /курсове по англ. език, приложна математика, спорт/

Училището е в първите 5% на гр. София след изпитите от Националното външно оценяване в 4ти и 7ми клас. Нашите ученици заемат призови места в международни, национални и областни олимпиади и състезания по всички учебни предмети. Отлични спортни постижения имат наши възпитаници по футбол, хандбал, баскетбол, волейбол, художествена гимнастика, спортна гимнастика. По дисциплината карате имаме извоювани златни медали на национално състезание.

143 ОУ „Георги Бенковски” е училище с традиции и заслужено заема своето достойно място като средище за образование и възпитание на поколения българи в град София.