Важно съобщение

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

Всички ученици от V до VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда (дистанционно обучение) от 12.03.2021 г.(петък) до 26.03.2021 г. включително.

 

ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВА С ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  MICROSOFT TEAMS.   

 

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК СЕ ЗАПАЗВА.

За учениците от V до VII клас  часовете  в електронна среда са по 30 минути.

           Дневното разписание за провеждане на часовете е както следва:

 

 

VI  и VII клас

  V  клас

0 час

 

12:45 - 13:15

1 час    

7:40 – 8:10

13:35 - 14:05

2 час

8:25 – 8:55

14:25 - 14:55

3 час

9:15 – 9:45

15:25 - 15:55

4 час

10:15 – 10:45

16:15 - 16:45 

5 час

11:05 – 11:35

17:05 - 17:35

6 час

11:55 – 12:25

17:50 - 18:20

7 час

12:45 – 13:15

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                          ОТ  РЪКОВОДСТВОТО