ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ - Областен кръг

 

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

ПРОТОКОЛ - 1
учебна 2016/2017 година
Дата: 25 февруари 2017 година

Протокол явилите се на областен кръг на олимпиадата ученици от ІV клас и техните резултати

 

име презиме фамилия   Училище клас брой точки
област I оценител II оценител окончателен брой точки
170  Елена Наскова Шуманова София-град 143.ОУ "Георги Бенковски" IV 28,5 28,5 28,5
190 Катрин Владимирова Церовска София-град 143.ОУ "Георги Бенковски" IV 34,0 34,0 34,0
204 Александър Василев Чакъров София-град 143.ОУ "Георги Бенковски" IV 37,0 37,0 37,0
219 Никола Николаев Тодоров София-град 143.ОУ "Георги Бенковски" IV 38,0 38,0 38,0
231 Михаил Бориславов Петров София-град 143.ОУ "Георги Бенковски" IV 34,0 34,0 34,0