ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

ГРАФИК  ЗА  ВТОРИ  ЧАС  НА  КЛАСА  ЗА  

                        I срок на 2016/2017 уч. година

 

 

УЧИТЕЛ

КЛАС

    ДЕН ОТ

   СЕДМИ- 

     ЦАТА

ЧАС

       МЯСТО

В. Танев

понеделник

12.00

кл. стая

Т. Колева

сряда

12.00

кл. стая

П Йораднова

понеделник

11.50

кл. стая

Н. Иванова

понеделник

11.50

кл. стая

М. Зафирова

вторник

12.00

кл. стая

В. Боянова

IIа

четвъртък

12.00

кл. стая

Ек. Петрова

IIб

понеделник

12.00

кл. стая

М. Борисова

IIв

понеделник

12.00

кл. стая

Д. Иванова

IIг

четвъртък

12.00

кл. стая

М. Донева

IIд

четвъртък

12.00

кл. стая

Р. Вартабедян

IIIа

петък

12.45

кл. стая

Ст. Иванова

IIIб

понеделник

17.45

кл. стая

К. Йорданова

IIIв

понеделник

17.45

кл. стая

Е. Георгиева

IIIг

понеделник

17.45

кл. стая

Л. Дронева

IVа

вторник

9.20

кл. стая

Д. Бадарова

IVб

понеделник

11.10

кл. стая

К. Николова

IVв

четвъртък

11.15

кл. стая

Й. Нешева

IVг

вторник

11.15

кл. стая

Бл.Бакъшева

      Vа

четвъртък

12.45

кл. стая

Л.Колева

      Vб

петък

12.45

кл. стая

Ж.Манчева

      Vв

вторник

12.30

кл. стая

Е.Пашкулева

      Vг

сряда

11.10

кл. стая

В.Георгиева

      Vд

четвъртък

13.25

кл. стая

М.Василева

      VIа

сряда

12.00

кл. стая

Цв.Ставрева

      VIб

сряда

15.25

кл. стая

Д.Трендафилова

      VIв

петък

13.35

кл. стая

Р.Шуманска

      VIг

понеделник

15.30

кл. стая

Н.Савова

      VIIа

понеделник

13.30

кл. стая

Б.Нинова

      VIIб

вторник

18.30

кл. стая

Д.Таскова

      VIIв

сряда

8.30

кл. стая

Г.Стоянов

      VIIг

вторник

13.30

кл. стая