Важно съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

17.09.2019 г. е редовен учебен ден с програмата за вторник.

През първия учебен срок учениците ще бъдат разпределени, както следва:

ПЪРВА СМЯНА – ПЪРВИ, ВТОРИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ КЛАС И ЦДОУД (занималните) на ТРЕТИ КЛАС

ВТОРА СМЯНА – ТРЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ КЛАС И ЦДОУД (занималните) на ПЪРВИ, ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС.

 

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗАПОЧВАТ:

-                     за учениците от първи и втори клас – от 08.00 ч.

-                     за учениците от четвърти и пети клас – от 07.40 ч.

 

ЦДОУД (занималните) започват занятия  на 17.09.2019 г. при следното дневно разписание:

ЦДОУД (занималните) на ТРЕТИ КЛАС – от 07.30 до 13.30 ч.

ЦДОУД (занималните) на ВТОРИ и ЧЕТВЪРТИ КЛАС – от 12.00 до 18. 00 ч.

 

На 17.09.2019 г. ще се раздават безплатните учебници за учениците от втори до седми клас.

Училищният стол започва работа на 17.09.2019 г. Купони ще се продават на 17.09.2019 г. от 07.30 ч. Цената на един купон е 2.50 лв.