Удостоверения за завършен І, ІІ и ІІІ клас

   

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                       Съгласно писмо №9105-153/17.05.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката - г-жа Мария Гайдарова, удостоверенията за завършен клас от начален етап следва да се издават в периода от 24.06.2021 г. до 30.06.2021 г. 

                      143. ОУ ще връчва удостоверенията за завършен І, ІІ и ІІІ клас на 24.06.2021 г. от 10.00 часа.

                                                                                                                                                                         

     ОТ РЪКОВОДСТВОТО