УЧИЛИЩНИ СИМВОЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песен на УЧИЛИЩЕТО                                                                            

 

Училището ни Бенковски се нарича,

име славно, никой не отрича.

името си той напред ни води

както старите войводи.

 

Една е България в света,

изстрадала свойта свобода.

Със свойта хвърковата чета,

гонил е Бенковски турски заптиета.

 

Бягат те - след тях е той,                                                                                     

най-безстрашният герой.

Красив и смел, готов за бой,

на коня свой, не знай покой.

 

С четата си хвърковата,

сявга той е във атака.

По полета и балкани,

гони нашите душмани.

 

Стефан и Мартин Савови - 5а

 

Разгледайте снимките със символите>>