Важно съобщение

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. През първия учебен срок учениците ще бъдат разпределени, както следва:

ПЪРВА СМЯНА – първи, трети, четвърти, пети клас и ЦОУД (занималните) на втори клас

ВТОРА СМЯНА – втори, шести, седми клас и ЦОУД (занималните) на първи, трети и четвърти клас.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗАПОЧВАТ:

- за учениците от първи клас – от 08.00 ч.

- за учениците от трети, четвърти и пети клас – от 07.40 ч.

2. ЦОУД (занималните) започват занятия на 16.09.2019 г. /четвъртък/ при следното дневно разписание:

- ЦОУД на втори клас – от 07.30 до 13.30 ч.

- ЦОУД (занималните) на първи, трети и четвърти клас – от 12.00 до 18.00 ч.

3. Училищният стол и бюфет започват работа на 16.09.2021 г. Цената на купона е 3.00 лв. Закупуването на купони за ученическия стол ще става по електронен път - чрез дигитална платформа. За повече информация: 0888 660 588 - Атанасов.

4. Учениците ще ползват ДВА ВХОДА за влизане и излизане от училището:

ЗА I СМЯНА:

ЦЕНТРАЛЕН ВХОД - I А, I Б, III А, III Б, III В, III Г, IV А, IV Б, IV В, IV Г клас

ВХОД НА ТОПЛАТА ВРЪЗКА - I В, I Г, V А, V Б, V В, V Г, V Д клас

 ЗА II СМЯНА

ЦЕНТРАЛЕН ВХОД - II А, II Б, II В, II Г, VI А, VI Б, VI В, VI Г, VI Д клас

ВХОД НА ТОПЛАТА ВРЪЗКА – VII А, VII Б, VII В, VII Г, VII Д клас

5. В училище ще се допускат само здрави деца. Ако детето има грипоподобни симптоми, медицинският специалист ще се свърже с родителя с молба да вземе детето и да го заведе на лекар.

6. Ако ученик е с положителен PCR тест, е необходимо родителят да уведоми класния ръководител. Паралелката продължава учебния процес в електронна среда от разстояние за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

7. Ученикът трябва да носи маска в общите закрити части на училищната сграда – фоайета, стълбища, коридори, медицински кабинет, библиотека, санитарни възли. Маските се осигуряват от родителите. Носенето на маска в класната стая от учениците от I- IV кл. е по желание, а за учениците от V- VII кл. - задължително.

8. Занятията по физическо възпитане и спорт ще се провеждат на открито в двата училищни двора, докато метеорологичните условия позволяват.

9. В училището няма да се допускат родители. Всеки родител разполага с телефона и имейла на класния ръководител на детето си. 

10. Всеки ученик трябва да представи лична здравнопрофилактична карта. Срокът се удължава до м. декември 2021 г. 

 

                                                                                                                 ОТ РЪКОВОДСТВОТО