Учебен график

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През първия учебен срок учениците ще бъдат разпределени, както следва:

ПЪРВА СМЯНА – първи, трети, четвърти, пети клас и ЦОУД (занималните) на втори клас

ВТОРА СМЯНА – втори, шести, седми клас и ЦОУД (занималните) на първи, трети и четвърти клас.

 

                                                                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО