Хайде на училище!

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В условията на COVID кризата тържествено откриване на учебната година в 143. ОУ „Георги Бенковски” ще се проведе само с учениците от I и V клас на 15 септември от 10.00 часа.

 Останалите ученици ще имат час на класа, както следва:

- II и IV клас – от 11.30 часа

III, VI и VII клас – от 12.30 часа

 

В часа на класа учениците ще получат:

- учебната програма с дневен режим

- безплатните учебници за съответния клас

- инструктаж за работа в извънредна ситуация

 

Учебните занятия ще започнат присъствено при спазване на строги противоепидемични мерки. Приканваме учениците да се отнасят към всички изисквания съзнателно и отговорно.

На добър час!

     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

    НА 143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“