ТРАДИЦИИ

 

         През своето дълголетно съществуване високите постижения на ученици и учители от 143 ОУ са били двигател за доразвиването му като ефективно и успяващо училище. В колектива му е утвърден позитивен микроклимат и е създадена безопасна, добре организирана и стимулираща среда за обучение и развитие на Извънкласни дейности учениците. 143 ОУ е между първите основни училища, в които се въвежда усилено изучаване на информационни технологии и математика. През годините е завоювало неоспоримо първенство в район „Подуяне” по брой на класирани ученици на олимпиади и състезания, на национални конкурси за кандидатстване след завършен клас. С резултати на областен кръг на олимпиадите по химия, физика,биология и математика много ученици са записани в НПМГ без конкурсен изпит. През последните петгодини 143 ОУ „ Георги Бенковски” се утвърждава като едно от най-желаните училища в София за записване на ученици в първи клас.

     В училището се съхраняват националните ни традиции и обичаи. Съпровождащите ги ритуали се осъществяват с активното участие на учениците и на техните родители.

     Възпитаници на 143 ОУ са дали своя принос в различни области на обществения живот - наука, култура,спорт. Между тях са: Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма, д-р Петко Салчев- екс заместник-министър на здравеопазването, Илиана Раева - треньор по художествена гимнастика, Георги Донков - футболист, Иван Райков - директор на Централен куклен театър, Стефка Райкова - режисьор и други

     Активни партньори в решаването на проблемите и при постигане на целите на училището са Училищното настоятелство, Фондацията „Георги Бенковски” и Народно читалище „Възраждане”.

 

Разгледайте снимките от галерията>>