Софийски математически турнир

Отлично представяне на наш възпитаник на

            XVII Софийски математически турнир    

 

На XVII Софийски математически турнир, който се проведе на 7 ноември 2015г., ученикът Мартин   Велизаров   Комитски от IV клас се нареди сред най-добрите млади математици в гр. София. За своя висок резултат Мартин ще бъде награден от Съюза на математиците в България, който организира престижното състезание. 143 ОУ поздравява ученика за постигнатия успех.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЕДЕМНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР, 7 ноември 2015 г.

Всички ученици могат да се запознаят със своите резултати от турнира в училището, в което учат или в което са се явили на турнира.

         
РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС
От четвърти клас ще бъдат наградени всички ученици с резултат от 74 до 65 точки включително.
         

по ред

Име, презиме и фамилия Училище  Клас 

Резултат,

общ брой точки

1 Антон Георгиев Бресковски 107 ОУ 4 74
2 Симеон Дойчинов Дочев 107 ОУ 4 74
3 Емил Росенов Байчев 107 ОУ 4 72
4 Александър Орлинов Гичев 107 ОУ 4 69
5 Борис Велков Гергинов СОУ "Д. Дебелянов",Бургас  4 69
6 Велислав Петров Гърков 2 СОУ 4 69
7 Даниел Димов Дренчев ЧОУ ''Св. София'' 4 69
8 Евгений Евгениев Гигов 31 СУЧЕМ "Ив.Вазов" 4 69
9 Калоян Владимиров Петков 104 ОУ "З. Стоянов" 4 69
10 Магдалена Петрова Вигенина 36 СОУ 4 69
11 Мадлен Бисерова Пачева 133 СОУ 4 69
12 Мария Николаева Дренчева ЧСОУ " Св.Георги " 4 69
13 Мартин   Велизаров   Комитски 143 ОУ "Г. Бенковски" 4 69
14 Явор Пламенов Василев 38 ОУ "В. Априлов" 4 69
15 Божидар Стефанов Маринов ЧОУ ''Св. София'' 4 67
16 Владимир Иванов Бакалов 81 СОУ 4 67
17 Деница Милетиева Василева ОУ"Иван Рилски", Перник 4 67
18 Елена Бойкова Димитрова 125 СОУ 4 67
19 Енислав Станиславов Николов ОУ "Иван Вазов",Г.Оряховица 4 67
20 Кирил Антонов Стоилов ЧОУ "Меридиан 22" 4 67
21 Константин Костов Костадинов 43 ОУ 4 67
22 Магдалина Чавдарова Михова 51 СОУ "Е. Багряна" 4 67
23 Мила Бирисова Дачева 126 ОУ 4 67
24 Светослав Георгиев Развигоров НУКК 4 67
25 Юлиян Радославов Славчев 145 ОУ "С. Радев" 4 67
26 Никола Стоилов Стоилов 107 ОУ 4 65