Важно съобщение

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

 

На 9, 10, 14 и 16 май 2019 година ще се проведе НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) за учениците от IV клас.

Това налага за дните 9, 10, 13, 14, 15 и 16 май 2019 година организацията на работа в 143. ОУ „Г.Бенковски“ да се промени, както следва:

  •     - Учениците от III клас ще учат ВТОРА смяна, а учениците от IV клас –ПЪРВА смяна.
  •     - Групите ЦДО на III клас ще провеждат занятията си в първа смяна, а занятията на групата
  •     - ЦДО IV клас ще се провеждат от 12.00 до 18.00 часа.
  •     - За учениците от IV клас на 9, 10, 14 и 16 май учебните часове ще започват в 8.00 часа, а на 13 и 15 май учебните часове започват в 7.40 часа.

 

Всички ученици от III и IV класове ще получат дневното разписание и учебната програма за тези дни.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 143. ОУ