Родителски срещи

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   

На 12.09.2018 г. ще се проведе родителска среща за I клас от 18:00 часа.

            

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО