Важно съобщение

 Уважаеми родители,

 Във връзка с прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София - град, на 09.01.2019 г. по преценка на родителя учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини.

Родителят уведомява за отсъствията класния ръководител на ученика в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО