График на дейностите

 

 

 

 

 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 / 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 № 

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

КЪДЕ И КАК

 1.

 

Подаване на  заявления от родителите за прием в първи клас - по образец на 143. ОУ (изтегля се от сайта на училището www.143ou.com) При подаването се представят:

  •          копия на документите,  удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства;
  •          копие на удостоверението за раждане на дететето.

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

В  143.ОУ

всеки работен ден от

8.30 ч. до 17.00 ч.

 2.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.  

 

03.06.2019 г. в

17.00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет – страницата на училището

 3.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019 г. вкл.

до 17.00 ч.

  • Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование;
  • Оригиналите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства;
  • Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището - www.143ou.com
 4.

 

Обявяване на незаетите  места за второ класиране. 

06.06.2019 г. в

18.00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет – страницата на училището

 5.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

Заявление за участие във второ класиране - по образец на 143. ОУ (изтегля се от сайта на училището –www.143ou.com)

от 07.06.2019 г.

до 10.06.2019 г. вкл.

до 12.00 ч.

В 143. ОУ

 6.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

10.06.2019 г. в

18.00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището

 7.

Записване на учениците, приети на второ класиране. 

от 11.06.2019 г.

до 12.06.2019 г. вкл.

до 17.00 ч.

  • Оригинал на удостоверение за  задължително предучилищно образование
  • Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището -www.143ou.com/bg
 8.

 

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

      

12.06.2019 г. в

в 18.00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището

 9.

Подаване на заявление за участие  в  трето класиране.

Заявление за участие в трето класиране - по образец на 143. ОУ (изтегля се от сайта на училището –www.143ou.com)

от 13.06.2019 г.

до 14.06.2019г. вкл.

до 12:00 ч.

В 143. ОУ

 10.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

14.06.2019г.

до 18:00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището

 11.

Записване на учениците, приети на трето класиране. 

от 18.06.2019 г.

до 17.00 ч.

 

• Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование

•Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището -www.143ou.com/bg

 12.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 20.06.2018 г.

 На табло в централното фоайе на училището и на интернет – страницата на училището

 13.

Попълване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г. до

13.09.2019 г. вкл.

Публикува се на интернет-страницата на училището и РУО -София-град

 14.

 Родителски срещи

      

19.06.2019 г.

10.09.2019 г.

от 18.00 ч.

По паралелки в 143. ОУ „Георги Бенковски“