Шопска китка

 

 

Изпълняват Мария Савова от V б клас и г-н Николай Николов - учител по музика в 143. ОУ.