Двадесет и първи Софийски математически турнир

 

Уважаеми родители,

 

На 9 ноември 2019 г.(събота) в 143. ОУ  ще се проведе  Двадесет и първи Софийски математически турнир.

Времетраене на турнира:

- за учениците от I клас е 40 мин. (от 11:00 часа до 11:40 часа)

- за учениците от II до VII клас е 90 мин. (от 11:00 часа до 12:30 часа). 

 

     ОТ РЪКОВОДСТВОТО