Учебен график

Разпределение на класовете по смени за първи учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 

ПЪРВА СМЯНА- I, II, IV и V клас

 

ВТОРА СМЯНА- III, VI и VII клас

 

 

 

От ръководството