Състезание по английски език

 

МИНИСТЕРСТВО НО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД


 

 

СПИСЪК

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ-ГРАД, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 30.10.2015 г.

 

І-ВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ( VІ – VІІІ клас)

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 

Училище

1.

Антон Георгиев Михайлов

43 ОУ

2.

Кристина Светозарова Терзиева

143 ОУ

3.

Ина Петкова Колева

143 ОУ

4.

Йоан Георгиев Цоцов

НТБГ

5.

Стефания Ивайлова Илиева

НТБГ

6.

Виктория Веселинова Николова

Първа АЕГ