СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

 

Уважаеми ученици,

Националното външно оценяване по български език и литература и по математика ще се проведе на 16. и 18. юни от 9.00 ч. в 143. ОУ „Георги Бенковски“.

Всички седмокласници трябва:

-           -    да се явят в училището в 8.15 ч. в съответните дни;

-           -    да носят задължително служебната бележка от училището и ученическата си лична карта.

Влизането в сградата на училището ще се осъществи по следния начин:

-           -  VIIа и VIIб клас – двор север (централен вход)

-         -   VII в и VIIг клас – двор юг (топла връзка)

 

ОТ РЪКОВОДСТВВОТО