Съобщение

Уважаеми родители,

скъпи ученици,

 

 

От 12.04.2021 г./понеделеник/  учениците ще се обучават:

 

1.  Присъствено - I, II, III, IV и VII клас.

 

2. От разстояние в електронна среда/дистанционно/ в платформата MICROSOFT TEAMS - V и VI клас.

 

Седмичното разписание за II учебен срок за всички класове се  запазва.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО