Втори учебен срок

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Вторият учебен срок  започва на 04.02.2021 година/четвъртък/. Първа смяна учат ПРИСЪСТВЕНО учениците от I, III, VII клас, ЦОУД  II клас и  ЦОУД IV клас. Втора смяна учат ПРИСЪСТВЕНО учениците  от II, IV клас, ЦОУД  I клас и ЦОУД III клас.

 

              ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ  ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 

ПЪРВА СМЯНА         - III, VII КЛАС                                ВТОРА СМЯНА        - IV КЛАС

1        07:40 -       08:20                                                  0      12:45 -       13:25                   

2        08:25 -       09:05                                                  1      13:35 -       14:15                   

3        09:15 -       09:55                                                  2      14:25 -       15:05         

4        10:15 -       10:55                                                  3      15:25 -       16:05                   

5        11:05 -       11:45                                                  4      16:15 -       16:55         

6        11:55 -       12:35                                                  5      17:05 -       17:45         

7        12:45 -       13:25                                                  6      17:50 -       18:30         

                                                                                                         

          I КЛАС                                                                                II КЛАС                         

1        08:00 -       08:35                                                  1      13:35 -       14:10          

2        08:45 -       09:20                                                  2      14:20 -       14:55         

3        09:30 -       10:05                                                  3      15:20 -       15:55         

4        10:30 -       11:05                                                  4      16:05 -       16:40                   

5        11:15 -       11:50                                                  5      16:50 -       17:25         

6        12:00 -       12:35                                                  6      17:30 -        18:05         

                                                                                                         

          ЦОУД                                                                           ЦОУД                                    

          II клас -      07:30 -13:30                                              I клас -       12:00 -18:00         

          IV клас -     07:30 13:30                                              III клас -      12:00 -18:00        

 

  

 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ V И VI КЛАС ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.

                ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

        ПЪРВА СМЯНА   - VI клас                                         ВТОРА СМЯНА-V клас

1        07:40 -       08:10                                                  0      12:45 -       13:15                   

2        08:25 -       08:55                                                  1      13:35 -       14:05                   

3        09:15 -       09:45                                                  2      14:25 -       14:55         

4        10:15 -       10:45                                                  3      15:25 -       15:55                   

5        11:05 -       11:35                                                  4      16:15 -       16:45         

6        11:55 -       12:25                                                  5      17:05 -       17:35         

7        12:45 -       13:15                                                  6      17:50 -       18:20         

 

Седмичното разписание за всички класове ще бъде качено в електронния дневник  в „Школо“.

 

УТОЧНЕНИЕ!

Съгласно Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването учениците от V, VI и VII клас ще учат присъствено при спазване на следния график:                                                                                               

     а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас;

     б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас;

     в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI клас.

 

                                                                                         ОТ РЪКОВОДСТВОТО