Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 
      Родителската среща за пети и седми клас ще се проведе присъствено на 17.09.20 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в 143 ОУ.
 
      Родителската среща за втори, трети, четвърти и шести клас ще се проведе дистанционно в ZOOM, като класният ръководител ще Ви изпрати линк-покана.
 
      ОТ РЪКОВОДСТВОТО