Родителски срещиродсрещ2021

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

    

 1. На 16.09.2021 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за II, III и IV клас от 18:00 часа.

 2. На 21.09.2018г. /вторник/ ще се проведе родителска среща за  V, VI и VII клас от 18:00 часа.

           

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО