Родителски срещи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

 

     На 18.09.2018 г. / вторник/ ще се проведе  среща на училищното настоятелство от 18:00 часа.

 На 19.09.2018 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за    II, III и IV клас от 18:00 часа.

 На 20.09.2018г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за  V, VI и VII клас от 18:00 часа.

           

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО