Родителска среща за 7.клас

 

                                                                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 3 ЮНИ 2021 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА СЕДМИ КЛАС В 143. ОУ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

- РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С НОМЕРА ОТ 1 ДО 12 ДА ЗАПОВЯДАТ В 143. ОУ В 18.00 Ч.

- РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С НОМЕРА ОТ 13 ДО ПОСЛЕДНИЯ ДА ЗАПОВЯДАТ В 14.3 ОУ В 19.00 Ч.

 

СРЕЩАТА ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

2. ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИТЕ ИМ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО