Родителска среща за I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   

На 08.09.2021 г./сряда/ ще се проведе родителска среща за I клас от 18:00 часа.

            

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО