Родителска среща

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителската среща за учениците от първи клас ще се проведе на 10.09.2019 год. /вторник/ от 18.00 ч. по паралелки.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО