Резултати от олимпиадата по история и цивилизация

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, 

Р-Н «ПОДУЯНЕ» ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА,

ОБЛ. СОФИЯ-ГРАД

ул. „Тодорини кукли” № 9; тел./факс: 02/846-51-67, 846-49-18;

 e-mailou143@abv.bg

 

 

П Р О Т О К ОЛ

 

НА  КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ  КРЪГ  УЧЕНИЦИ

ОТ ОЛИМПИАДАТА

ПО „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ/И“ – 21.01 2018г-14ч

 

Трите имена

Училище

Клас

Учебно съдържание

Брой точки

 1.

Тони Тодоров Узунов

143 ОУ

V клас

62.0т

 2. 

Никола Стоянов Андонов

143ОУ

V клас

61.0т

3. 

Михаил Бориславов Петров 

143ОУ

V клас

60.0т

4. 

Цветелина Каменова Димитрова

143ОУ

V клас

60.0т

 5.

Теодор Георгиев Караджов

143ОУ

V клас

60.0т

6. 

Катрин Владимирова Церовска

143ОУ

V клас

60.0т

7. 

Петър Георгиев Христов

143ОУ

VIА

VI клас

76.0т

8. 

Йоан Спасов Любенов

143ОУ

VIГ

VI клас

61.0т

9. 

Алекс Петров Христов

143ОУ

VIВ

VI клас

60.0т

10. 

Елеонора Пламенова Иванова

143ОУ

VIА

VI клас

60.0т

11. 

Калина Костадинова Илиева

143ОУ

VIIБ

VII клас

66.0т

12. 

Моника  Пламенова Зафирова

143ОУ

VIIБ

VII клас

61.5т

13. 

Паула Цветанова Цветанова

143ОУ

VIIБ

VII клас

61.5т

14. 

Йоан Петров Петков

143ОУ

VIIГ

VII клас

60.5т

 

  

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”,

Р-Н «ПОДУЯНЕ»ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА,

ОБЛ. СОФИЯ-ГРАД

ул. „Тодорини кукли” № 9; тел./факс: 02/846-51-67, 846-49-18;

 e-mailou143@abv.bg

 

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ОБЩИНСКИ КРЪГ 21.01.2018г.

 

П Р О Т О К ОЛ

На явилите се ученици и техните резултати по класове на олимпиадата по История и цивилизация/и  – Общински кръг от 21.01.2018г.-14ч.

 за V, VI и VII клас

 

N по ред

Трите имена

Училище

Клас

Учебно съдържание

Брой точки

 1.

Калина Костадинова Илиева

143 ОУ

VIIБ

VII клас

66т

 2.

Паула Цветанова Цветанова

143 ОУ

VIIБ

VII клас

61.5т

3. 

Моника Пламенова  Зафирова

143 ОУ

VIIБ

VII клас

61.5т

4. 

Йоан Петров Петков

143 ОУ

VIIГ

VII клас

60.5т

5. 

Невена Лъчезарова Оракова

143 ОУ

VIIВ

VII клас

59т

6. 

Валентин Христов Георгиев

143 ОУ

VIIГ

VII клас

58т

7. 

Петя Христова Николова

143 ОУ

VIIГ

VII клас

57т

8. 

Мария Георгиева Любенова

143 ОУ

VIIA

VII клас

55т

9. 

София Ванче  Гелевска

143 ОУ

VIIА

VII клас

42.5т

10. 

Богомила Николаева Райкова

143 ОУ

VIIА

VII клас

41.5т

11. 

Мариса Светославова Александрова

143 ОУ

VIIБ

VII клас

41т

12. 

Иво Росенов Иванов

143 ОУ

VIIВ

VII клас

34т

13. 

Радина Стоянова Великова

143 ОУ

VIIВ

VII клас

31т

14. 

Петър Георгиев Христов

143 ОУ

VIA

VI клас

76т

15. 

Йоан Спасов Любенов

143 ОУ

VIГ

VI клас

61т

16. 

Алекс Петров Христов

143 ОУ

VIВ

VI клас

60т

17. 

Елеонора Пламенова Иванова

143 ОУ

VIА

VI клас

60т

18. 

Ивайла Любомирова Захова

143 ОУ

VIД

VI клас

56т

19. 

Теодора Георгиева Шишкова

143 ОУ

VIА

VI клас

50т

20. 

Владимир Венцеславов Стоянов

143 ОУ

VIГ

VI клас

50т

21. 

Александра Александрова Стефанова

143 ОУ

VIБ

VI клас

47т

22. 

Виктория Павлова Георгиева

143 ОУ

VIА

VI клас

46.5т

23. 

Димитър Георгиев Гешев

143 ОУ

VIД

VI клас

41т

24. 

Божидара Георгиева Георгиева

143 ОУ

VIА

VI клас

40.5т

25. 

Йоан Иванов Петков

143 ОУ

VIД

VI клас

40.5т

26. 

Йоана Василева Йорданова

143 ОУ

VIА

VI клас

40.5т

27. 

Александър Венцеславов Стоянов

143 ОУ

VIГ

VI клас

39т

28. 

Ивана Бориславова Павлова

143 ОУ

VIД

VI клас

36.5т

29. 

Михаела Димитрова Илиева

143 ОУ

VIА

VI клас

36т

30. 

Тони Тодоров Узунов

143 ОУ

V клас

62т

31. 

Никола Стоянов Андонов

143 ОУ

Vклас

60т

32. 

Теодор Георгиев Караджов

143 ОУ

V клас

61т

33. 

Михаил Бориславов Петров

143 ОУ

V клас

60т

34. 

Цветелина Каменова Димитрова

143 ОУ

V клас

60т

35. 

Катрин Владимирова Церовска

143 ОУ

V клас

60т

36. 

Росена Недеславова Иванова

143 ОУ

V клас

54Т

37. 

Елена Наскова Шуманова

143 ОУ

V клас

54т

38. 

Станислав Бойков Йорданов

143 ОУ

V клас

53т

39. 

Апостол Атанасов Милов

143 ОУ

V клас

53т

40. 

Кристиян Милков Неделчев

143 ОУ

V клас

52т

41. 

Ивана Венциславова Бръшкова

143 ОУ

V клас

50т

42. 

Боян Георгиев Стаменов

143 ОУ

V клас

45т

43. 

Цветелина Николаева Падешева

143 ОУ

V клас

44Т

44. 

Йоана Иванова Кръстанова

143 ОУ

Vклас

44Т

45. 

Савина Михайлова Ковачева

143 ОУ

Vклас

42т

46. 

Аделина Делчева Стаменова

143 ОУ

Vклас

41т

47. 

Йоана Трендафилова Трендафилова

143 ОУ

Vклас

42т

48. 

Ивайла Иванова Сергиева

143 ОУ

Vклас

36т

  

Участвали: V клас – 19 ученика; VI клас – 16 ученика; VII клас – 13 ученика – общо - 48 ученика