Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ГР. СОФИЯ

 РАЙОН ,,ПОДУЯНЕ“, УЛ. ,,ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9

Тел.02/ 846-51-67;e-mail: ou143@abv.bg

ОБЩ ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 17.12.2017 год. 

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

2

V

Тони Тодоров Узунов

29

 

3

V

Елена Наскова Шуманова

28

 

4

V

Борис Панайотов Филев

27

 

5

V

Йоана Трендафилова Трендафилова

26

 

6

V

Никола Стоянов Андонов

25

 

7

V

Савина Михайлова Ковачева

25

 

8

V

Ивайло Стефанов Стоилов

25

 

9

V

Калина Благоева Димова

25

 

10

V

Никола Николаев Тодоров

25

 

11

V

Гроздана Илианова Патронска

25

 

12

V

Ивайла Иванова Сергиева

25

 

13

V

Красимир Калинов Гергански

25

 

14

V

Михаил Бориславов Петров

25

 

 

 

 

 

 

1

VI

Йоан Спасов Любенов

29

 

2

VI

Данаил Стойчев Рибаров

28

 

3

VI

Паулина Петкова Пешева

28

 

4

VI

Петър Георгиев Христов

28

 

5

VI

Елеонора Пламенова Иванова

28

 

6

VI

Камелия Мартинова Асенова

27

 

7

VI

Александра Александрова Стефанова

27

 

8

VI

Елена Свиленова Христова

26

 

9

VI

Йоана Василева Йорданова

26

 

10

VI

Гергана Славчева Такова

25

 

11

VI

Христина Христова Николова

25

 

12

VI

Алекс Петров Христов

25

 

13

VI

Виктория Павлова Георгиева

24

 

 

 

 

 

 

1

VII

Стоян Христов Андреев

94

 

2

VII

Богомила Николаева Райкова

93

 

3

VII

Калина Костадинова Илиева

90

 

4

VII

Мария  Георгиева Любенова

90

 

5

VII

Паула Цветанова Цветанова

72

 

6

VII

Лия Байчева

69

 

7

VII

Мария Димова Димова

67

 

8

VII

Ина Димитрова Петрова

66

 

9

VII

Десислава Миленова Михайлова

65

 

 

ПРОТОКОЛ

на класираните за областния кръг на олимпиадата

по български език и литература, проведен на 17.12.2017 г.

 

V клас

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 

 

 

 

1

V

Катрин Владимирова Церовска

 29

2

V

Тони Тодоров Узунов

29

 

3

V

Елена Наскова Шуманова

28

 

4

V

Борис Панайотов Филев

27

 

 

 

ПРОТОКОЛ

на класираните за областния кръг на олимпиадата

по български език и литература, проведен на 17.12.2017 г.

 

VI клас

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 

 

 

 

1

VI

Йоан Спасов Любенов

29

2

VI

Данаил Стойчев Рибаров

28

 

3

VI

Паулина Петкова Пешева

28

 

4

VI

Петър Георгиев Христов

28

 

5

VI

Елеонора Пламенова Иванова

28

 

6

VI

Камелия Мартинова Асенова

27

 

7

VI

Александра Александрова Стефанова

27

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

на класираните за областния кръг на олимпиадата

по български език и литература, проведен на 17.12.2017 г.

 

VII клас

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 

 

 

 

 

1

VII

Стоян Христов Андреев

94

 

2

VII

Богомила Николаева Райкова

93

 

3

VII

Калина Костадинова Илиева

90

 

4

VII

Деяна Александър Христова

90

 

5

VII

Мария  Георгиева Любенова

90